Thursday, September 21, 2023

17 Tahun PerkhidmatanAlhamdulillah, MasyaAllah, TabarakAllah.

17 Tahun tempoh keseluruhan perkhidmatan.
21.09.2006 - 21.09.2023

Semoga perjalanan perkhidmatan aku semakin baik dan cemerlang, Aamiin Allahumma Aamiin. 

Sudah boleh mencari peluang di tempat baru 😆

No comments: